Haldun DORMEN

Ömür GÖKSEL mucizesi…

Kırk yılı aşkın bir süredir şarkı söyleyebilmek ve dinleyiciler üzerinde aynı etkiyi yaratabilmek gerçekten mucizevi bir iş kanımca.

Ömür GÖKSEL bu mucizeyi gerçekleştiren ender sanatçılardan biri. Üstelik o bunu dünyanın en basit işiymiş gibi başarabiliyor. Hiç kuşkum yok ki Ömür GÖKSEL, on hatta yirmi yıl sonra bile aynı keyifle ve aynı coşkuyla dinlenecektir.